Privacybeleid en Cookiewet

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze cliënten.
Daarom kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te behandelen. Indien u besluit uw juridische zaken door JuristLijn te laten regelen, of overweegt dit te doen, dan kan het zijn dat u persoonsgegevens aan ons verstrekt.
Verwerkingsverantwoordelijke:
JuristLijn V.O.F.
1e Pijnackerstraat nr. 59
3036 GE Rotterdam
Kamer van Koophandel: 72200510

Overzicht

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze leden. Ons
privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming
2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die u ons verschaft
zorgvuldig en persoonlijk.
Door het bezoeken van onze website en door gebruik te maken van onze diensten, verwerken
we uw gegevens zoals we dat in dit document beschrijven. Dit privacy statement is van
toepassing op al onze dienstverlening.

De persoonsgegevens die wij gebruiken om u te kunnen helpen zijn uw burgerlijke staat, e-
mailadres, betalingsgegevens, voornaam, achternaam, geboortedatum, BSN, adresgegevens,
telefoonnummer. Omdat we in sommige gevallen een kopie van uw identiteitsbewijs vragen,
beschikken wij in die gevallen ook over uw nationaliteit, geboorteplaats, persoonsnummer en
overige gegevens die op het door u verstrekte identiteitsbewijs vermeld staan. Een kopie van
uw identiteitsbewijs kunnen we in sommige gevallen nodig hebben om uw zaak te mogen
behartigen.

Doeleinden van verwerking persoonsgegevens
Om u te kunnen helpen spreekt het voor zich dat we enkele persoonsgegevens van u
gebruiken. Verder verzamelen wij ook gegevens over het gebruik van onze website en andere
communicatiemiddelen waardoor wij onze service kunnen optimaliseren.

Doeleinden:

 • verwerken van gegevens van leden en opdrachtgevers en tegenpartijen van
  opdrachtgevers teneinde opdrachten uit te kunnen voeren (en te verbeteren) en;
 • informatie te verstrekken inhoudende juridische vertegenwoordiging van abonnees en
  opdrachtgevers alsook het uitvoeren van de overeenkomst;
 • verwerken van gegevens van leveranciers, leden en opdrachtgevers en tegenpartijen
  van opdrachtgevers teneinde de (financiële) administratie te voeren;
 • verwerken van (e-mail)adressen teneinde aan deze onze (elektronische) nieuwsbrieven te zenden;
 • verwerken van gegevens ten behoeven van het optimaliseren van advertenties, website, nieuwsbrieven, producten en services;
 • verwerken van personeelsgegevens teneinde de personeelsadministratie te kunnen voeren.

Uw gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het
gebruik van de website, zodat JuristLijn in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website
te verhogen.

Indien u met ons communiceert via social media, ontvangen wij uw persoonsgegevens
waaronder uw (gebruikers)naam, uw profielfoto, uw telefoonnummer, uw woonplaats en uw
geslacht. Alle gegevens die we via social media ontvangen, worden opgeslagen, zoals uw
NAW-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten te kunnen leveren of
voor analytische doelstellingen.

Als je met ons Legal Service Center belt, dan kunnen wij dit gesprek opnemen. De
gesprekken worden opgenomen omwille van analyse, trainings- en coachingsdoeleinden.
Maar ook ter verificatie van opdrachten, bevestigingen van het lidmaatschap, fraudepreventie
en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor uw gegevens reeds
verzameld zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van
de overeenkomst. Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan een samenwerkingspartner binnen
de Europese Economische Ruimte. Dit doen wij alleen als wij uw toestemming hebben
gekregen om u door te verwijzen aan een derde partij, ter uitvoering van onze dienstverlening
of om u te voorzien van informatie. Deze derde partijen kunnen bijvoorbeeld leveranciers of
een advocatenkantoor zijn, waarmee wij samenwerken.

Wij verstrekken geen enkel persoonsgegeven aan partijen die buiten de EER gevestigd zijn.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens bewaren
om te kunnen voldoen aan wettelijke bewaarplichten.

U hebt het recht tot inzage van uw persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren)
van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heeft u ook het
recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor dient u contact met ons op te nemen.
Dit kan via info@juristlijn.com.

Indien u uw juridische zaken wenst te regelen bij JuristLijn, of overweegt dit te doen, dan
verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als u ons belt of via onze website een
juridische vraag aan ons voorlegt. Daarbij worden enkele gegevens vastgelegd bij elk bezoek
aan onze website. Deze gegevens worden door ons zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.
Wij houden ons daarbij aan de eisen die de wet stelt, waaronder de Wet bescherming
persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. De verantwoordelijke voor de
gegevensverwerking is JuristLijn. In overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College
Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag. JuristLijn heeft een
geheimhoudingsplicht. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

JuristLijn heeft passende maatregelen genomen om de website en onze computersystemen te
beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Wij beveiligen uw gegevens door
middel van verschillende technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls,
beveiligde servers en bewerkersovereenkomsten met derden die host zijn van onze website.

JuristLijn verwerkt uw persoonsgegevens om u goed van dienst te zijn en om ons werk als
juridisch adviseurs zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Uw gegevens worden
verwerkt voor diverse doeleinden, zoals het aanbieden van informatie, het aangaan en
uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze juridische diensten, het beheren van
daaruit voortvloeiende relaties, verhoging van de kwaliteit van onze dienstverlening,
vergroting van het klantenbestand en verkoop van producten en diensten. Uw gegevens
worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de
website, zodat wij in staat zijn de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken van alle personen met wie wij contact hebben, of
die de website van JuristLijn bezoeken.

Als u belt met JuristLijn voor informatie en advies voor een juridisch probleem, zullen wij in
eerste instantie zo min mogelijk persoonlijke gegevens van u opslaan. Uw gesprek wordt niet
opgenomen. De gegevens die wij vastleggen zijn:

 • uw telefoonnummer;
 • de kwestie waarover u ons belt en de daarmee gepaard gaande omstandigheden;
 • het resultaat van het gesprek;
 • hoe u met ons in contact bent gekomen;
 • indien u akkoord gaat uw e-mailadres.

Op het moment dat u een lidmaatschap bij ons afsluit, leggen wij uw personalia en
contactgegevens vast. Enkel dit deel van het gesprek wordt opgenomen.

JuristLijn kan bij de verwerking van gegevens gebruikmaken van de diensten van derden.
Deze derden treden daarbij op in opdracht en onder verantwoordelijkheid van JuristLijn. Uw
contactgegevens worden alleen verstrekt aan derden, zoals bij ons aangesloten advocaten,
wanneer u daar zelf opdracht toe geeft. Uw persoonlijke dossier is beveiligd en kan door geen
enkele andere partij worden ingezien of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

In de blogartikelen van JuristLijn vindt u regelmatig hyperlinks naar websites van derden.
JuristLijn draagt geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw gegevens door die
partijen. Lees hiervoor het privacybeleid van de betreffende website.

JuristLijn maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de werking van de website.
Dit zorgt ervoor dat u onze website veilig kan bezoeken. Dit doen we door een klein
(tekst)bestandje via uw browser op uw computer, tablet of smartphone op te slaan. Lees alles
over het gebruik van cookies door JuristLijn in onze Cookiestatement.

JuristLijn behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen, bijvoorbeeld wegens
nieuwe ontwikkelingen, gewijzigde regelgeving of nieuwe diensten en producten.
Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling om
regelmatig onze website en dit privacybeleid te raadplegen.

JuristLijn maakt op de website gebruik van cookies voor het optimaliseren van de werking
van de website. Met behulp van deze cookies analyseren wij het gebruik van de website door
bezoekers.

Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat tijdens uw bezoek aan onze website via uw
browser op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit bestand wordt
informatie opgeslagen, die bij een later bezoek weer wordt herkend door de website. Er zijn
verschillende soorten cookies. Sessiecookies bevatten informatie die wordt gebruikt binnen
één browsersessie en worden automatisch verwijderd na het afsluiten van de browser.
Permanente cookies worden gebruikt om informatie te verkrijgen tussen verschillende
bezoeken van de website, en blijven op de computer staan na het sluiten van de browser. Deze
cookies stellen de website in staat u te herkennen als terugkerende klant. Met tracking cookies
wordt informatie verkregen over uw bezoeken op meerdere pagina’s en websites. Met deze
informatie kan een profiel opgebouwd worden van uw online surfgedrag en uw interesses.

Sommige cookies zijn nodig om de site te laten werken en om het navigeren op de website
gemakkelijker te maken. Dankzij de informatie die wordt opgeslagen, kan onze website u bij
een volgend bezoek herkennen. Wij maken ook gebruik van cookies om de statistieken van de
website bij te houden, het gebruik van de website te analyseren en zo beter inzicht te krijgen
in het gebruik van bezoekers van onze website. Daarnaast kunnen deze cookies van onszelf of
van derden worden gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op uw interesses. De
cookies die geplaatst worden bevatten geen persoonsgegevens en kunnen niet aan een persoon
gekoppeld worden.

JuristLijn maakt gebruik van diverse cookies. Hieronder vindt u een overzicht van deze
cookies, waarbij vermeld is voor welke doeleinden ze gebruikt worden en hoelang de cookies
worden bewaard.

Social media
Op de website van JuristLijn zijn knoppen opgenomen waarmee u informatie van onze
website kunt delen via social media. U kunt onze informatie delen via Facebook, Twitter en
LinkedIn. Als u op de knop klikt om informatie te delen, wordt er door het social media
kanaal een cookie geplaatst. Via de cookie herkent het betreffende bedrijf de eigen gebruiker,
waardoor het voor de bij de social media ingelogde gebruiker mogelijk is informatie direct te
delen. JuristLijn heeft hierop geen invloed. Raadpleeg de privacyverklaringen en
cookieverklaringen van de social media partijen voor meer informatie over welke gegevens
worden verzameld en hoe de gegevens worden gebruikt.

Cookies uitschakelen en verwijderen
U heeft de vrije keus om geen toestemming te verlenen voor het plaatsen van cookies. Dit
kunt u in uw internetbrowser instellen. Het verschilt per browser hoe u deze cookies kunt
blokkeren. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies wordt meestal in de help-
functie van uw browser uitgelegd. Als u ervoor kiest om deze cookies te blokkeren, is het
mogelijk dat de functionaliteit van de website terugvalt. Meer informatie over het verwijderen
van cookies kunt u ook vinden met behulp van de help-functie van uw browser.

Overzicht Cookies
Hieronder vindt u een lijst van cookies die op de website van JuristLijn worden gebruikt. U
vindt hier waar de cookies afkomstig van zijn, wat het doel is van het plaatsen van de cookies
en hoelang de cookies bewaard worden.
JuristLijn maakt gebruik van een functionele cookie op de website. Deze cookie zorgt ervoor
dat er geen nieuwe connectie tussen uw browser en de webserver gemaakt hoeft te worden als
u een nieuwe pagina opent. Zo navigeert u sneller door onze site. Ook wordt dit gebruikt om
een bestelling op de website van klanten te herkennen wanneer ze een bepaalde keuze hebben
gemaakt. Deze sessiecookie maakt het mogelijk om de aankoop mee te nemen naar de
betaalpagina, die de vorige activiteiten van de bezoeker kan onthouden en dus ook de
bestelling. Na het bezoek verdwijnt deze cookie.

Google Analytics
JuristLijn maakt gebruik van Google Analytics om het bezoek van de website te meten en te
analyseren. Met behulp van deze cookies verzamelen wij anonieme informatie over onder
andere bezoekersaantallen, de duur van een bezoek op onze website, populaire zoektermen en
welke pagina’s het meest bezocht worden. Het doel is het verbeteren van de website en het
beter afstemmen van onze dienstverlening en de inhoud van de website op de behoeften van
de bezoekers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk
wordt verplicht. Houdbaarheid: 2 jaar. Privacybeleid van Google Analytics:
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=nl

Google Adwords
Google Adwords is een advertentiedienst van Google Inc. Om te bepalen welke
advertentie(klikken) hebben geleid tot een aankoop of bestelling, worden conversiepixels
gebruikt. Hierdoor kan JuristLijn achteraf herleiden welke advertenties tot een aankoop
hebben geleid, en de getoonde advertenties zo goed mogelijk laten aansluiten bij de
voorkeuren van de bezoeker. Houdbaarheid: 30 dagen. Privacybeleid van Google:
https://www.google.nl/policies/privacy/

DoubleClick

Als aanvulling op Google Adwords houdt deze cookie bij of een bezoeker al eerder op de
website van JuristLijn is geweest naar aanleiding van een remarketing campagne. Afhankelijk
hiervan kan JuristLijn ook gerichte advertenties op websites van derden tonen. Houdbaarheid:
30 dagen. Privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

AddThis
Deze cookies zijn nodig voor de werking van AddThis. AddThis maakt het mogelijk dat
bezoekers de inhoud van de website van JuristLijn eenvoudig kunnen delen op diverse social
media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze functie wordt pas geactiveerd op verzoek
van een bezoeker en verzend dan pas gegevens over deze gebruiker. Deze cookies verzamelen
ook informatie over de sociale activiteit van bezoekers van de website, om het delen van deze
inhoud te meten. Houdbaarheid: 2 jaar. Privacybeleid van AddThis:
http://www.addthis.com/privacy

Google Tag Manager
Google Tag Manager is een tool voor het maken en beheren van websitetags vanuit één
interface. Tags zijn kleine websitecodefragmenten waarmee verkeer en bezoekgedrag
gemeten kan worden. Het hulpprogramma voor het beheren van de tags zelf is een cookieloos
domein dat geen persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt. Het programma zorgt
ervoor dat andere tags worden geactiveerd, die op hun beurt wel gegevens kunnen
verzamelen.

Hotjar
JuristLijn maakt gebruik van Hotjar om het gedrag van bezoekers op de website te meten en
te analyseren. Hotjar maakt het mogelijk het gedrag van bezoekers op de website te
visualiseren, door onder andere de klikken, de bewegingen van de muis, het scrollgedrag en
het tappen op mobiele apparaten te tonen in zogenaamde heatmaps. Een andere optie zijn
zogenaamde visitor recordings, waarmee sessies van bezoekers worden opgeslagen en onder
andere muisklikken, muisbewegingen, toetsaanslagen en navigatie door de site teruggekeken
kan worden. Hotjar toont hierbij geen IP-adressen. Houdbaarheid: 365 dagen. Privacybeleid
van Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy

Algemene verordening gegevensbescherming