Letselschade

Een ongeval kan vervelende lichamelijke, emotionele en financiële gevolgen hebben. Als een andere partij aansprakelijk is voor het ongeval heeft u recht op schadevergoeding.

Hoe dien ik een zaak aan?
Daarvoor kunt u contact met ons opnemen, zodat wij u namens u de wederpartij aansprakelijk kunnen stellen. Onze samenwerkingspartner, begeleidt u vanaf het begin tot het eind van de procedure. Wij staan tot uw dienst in de grote steden in de Randstad uitgebreid over heel Nederland. Met meer dan 20 jaar ervaring omtrent de Letselschade expertise blijven wij dankzij uw bijdrage gratis dienst verlenen in de steden, zoals: Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Tilburg, Roosendaal en Ede.

Wanneer heb ik recht op een schadevergoeding?
Als een ander aansprakelijk is voor de door u geleden en te lijden schade, dan heeft u recht op schadevergoeding.

Wanneer is er sprake van emotionele schade?
Emotionele schade wordt ook wel immateriële schade genoemd. Dit is schade die wordt veroorzaakt door verdriet, smart of geestelijk gemis. De vergoeding die wordt uitgekeerd om immateriële schade te vergoeden heet smartengeld.

Is er een minimumbedrag wanneer ik een vergoeding vorder voor financiële schade?
Er is geen minimum- of maximumbedrag bij letselschade. In Nederland dient de werkelijk geleden en te lijden schade vergoed te worden door de aansprakelijke partij.

Wat moet ik regelen als ik schadevergoeding wil?
Zelf beschikt u waarschijnlijk niet over voldoende kennis om goed te kunnen beoordelen of de andere partij aansprakelijk is en welke schade er vergoed dient te worden. U doet er daarom verstandig aan om een belangenbehartiger in te schakelen die alle wetten en regels goed kent en in staat is om een rechtvaardige schadevergoeding voor u te realiseren.

Hoe bewijst u dat de wederpartij aansprakelijk is?
Dit is afhankelijk van het soort ongeval. Bij een verkeersongeval gaat dit anders dan bij een bedrijfsongeval of medische fout. In Nederland geldt in veel gevallen de regel “wie eist, bewijst” dus dient er onder andere aan de hand van wettelijke regels en bewijsmiddelen, zoals een proces-verbaal of een getuigenverklaring, aangetoond te worden dat de wederpartij aansprakelijk is.