Ontslag en einde arbeidsovereenkomst

Als ondernemer moet je rekening houden met allerlei fiscale verplichtingen. Je moet natuurlijk belasting betalen en als ondernemer kom je met diverse soorten belasting in aanraking. Iedere ondernemer moet aangifte doen voor een of meer soorten belasting. Voor jou als ondernemer gelden bovendien andere belastingregels dan voor particulieren.
Waarvoor jij aangifte moet doen, bepaalt de Belastingdienst nadat jij je onderneming hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De meeste belastingaangiftes doe je digitaal. Met welke belastingen je te maken krijgt, is afhankelijk van de rechtsvorm waarin jij je bedrijf voert.

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen zogenaamde lichamen of rechtspersonen en natuurlijke personen. Dit is het onderscheid tussen rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid en zonder rechtspersoonlijkheid. Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld de bv en de nv, maar ook de stichting en de vereniging. Je doet dan onder andere aangifte vennootschapsbelasting. Niet alleen de ondernemer, maar ook het bedrijf zelf betaalt belasting.
Ben je zzp’er of maak je deel uit van een personenvennootschap zoals de vof, cv of maatschap, dan heeft jouw bedrijf geen rechtspersoonlijkheid. Je handelt dan als natuurlijk persoon en doet aangifte inkomstenbelasting.

Inkomstenbelasting

Als zelfstandig ondernemer ben je verplicht elk jaar aangifte inkomstenbelasting te doen. Dit geldt als je een eenmanszaak hebt of als je deel uitmaakt van een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap. Je betaalt inkomstenbelasting over de winst uit je onderneming.

Voor de inkomstenbelasting heeft de Belastingdienst de soorten inkomen in 3 groepen verdeeld:
Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

De winst uit je onderneming is onderdeel van je inkomen uit werk en woning (box 1). De inkomstenbelasting betaal je over je belastbaar inkomen. Hiervoor bereken je de fiscale winst van je onderneming. Dit kan afwijken van de commerciële winst. Om tot de belastbare fiscale winst te komen, bereken je eerst je winst. Dit bereken je door alle kosten, zoals inkoopkosten of kantoorkosten, in mindering te brengen op je omzet. Vervolgens trek je hier de aftrekposten waarvoor je in aanmerking komt vanaf. De belastbare fiscale winst tel je vervolgens op bij je belastbare inkomen in box 1.

Om daadwerkelijk winst uit onderneming te hebben en als ondernemer aangifte te kunnen doen, is het van belang dat je door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien. Hiervoor gelden een aantal criteria waar je aan moet voldoen.
Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan kun je wel een ondernemer zijn, maar heb je officieel geen winst uit onderneming. Je bent dan geen ondernemer voor de Belastingdienst, wat betekent dat je niet als ondernemer aangifte inkomstenbelasting kunt doen.

Toch kun je ook ondernemer zijn, zonder dat je dit voor de Belastingdienst bent. De Belastingdienst heeft de bronnen van inkomsten voor de aangifte inkomstenbelasting in drie categorieën ingedeeld voor ondernemers. Naast winst uit onderneming, kan er ook sprake zijn van loon uit dienstbetrekking en resultaat uit overige werkzaamheden. Loon uit dienstbetrekking kan van toepassing zijn als de Belastingdienst je als (fictieve) werknemer ziet, bijvoorbeeld omdat je verplicht bent de instructies van je opdrachtgever op te volgen en je ook tijdens vakantie en ziekte krijgt doorbetaald. Resultaat uit overige werkzaamheden kun je zien als inkomen uit bijverdiensten, bijvoorbeeld als artiest.