Wanbetalers

Het komt iedere ondernemer bekend voor: klanten die hun rekening maar niet betalen. Soms met een reden, maar vaak ook zonder enige motivering of reactie. Welke stappen moet je nemen als je te maken hebt met een klant die niet wil of kan betalen?

Om zo veel mogelijk betalingsproblemen te voorkomen doe je er verstandig aan om in je overeenkomst duidelijke betalingsafspraken te maken. Vermeld binnen welke termijn betaald moet worden en laat dit ook duidelijk op de factuur zien.

Mocht een klant dan toch niet op tijd betalen, stuur dan een eerste vriendelijke herinnering. Geef aan dat er nog een factuur openstaat waarvan de betalingstermijn inmiddels is verstreken en verzoek vriendelijk om deze zo spoedig mogelijk alsnog te voldoen. Wanneer daarna betaling uitblijft kun je proberen te bellen naar de klant of toch nog een tweede herinnering sturen. Dit is niet verplicht maar wel gebruikelijk. In die tweede herinnering geef je ook aan dat je bij uitblijven van betaling verdere juridische maatregelen zult nemen en dat de kosten daarvan voor rekening van de klant komen. Ook kun je aangeven dat er daarna incassokosten gerekend zullen worden aan de klant.

Mocht desondanks alsnog de betaling uitblijven, dan zul je toch juridische stappen moeten nemen. Je kunt de vordering uit handen geven aan een incassobureau die namens jou gaat proberen de vordering te verhalen. Ook kun je zelf een procedure starten bij de rechtbank. Je zult je klant dan moeten dagvaarden en kunt hiervoor het beste een jurist inschakelen.

Wanneer de klant ondanks herinneringen nog niet betaalt mag je incassokosten in rekening brengen. Voor consumenten moet je je bij de berekening van die incassokosten houden aan de Staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Hierbij geldt een percentage van de vordering dat lager wordt naarmate de vordering hoger is. Zo bedraagt dit over de eerste € 2.500,- van de vordering 15% en over de volgende € 2.500,- 10%. Er geldt altijd een minimum van 40 euro. Bij bedrijven mag je andere afspraken maken.

Beter is het natuurlijk om wanbetalingen te voorkomen. In je interne administratie kun je opnemen dat iemand wanbetaler is geweest en daarom voortaan vooraf moet betalen. Ook kun je je aanmelden bij het BKR zodat je erachter komt of iemand een BKR-registratie heeft. Daarnaast zijn er verschillende incassobureaus die een ‘zwarte lijst’ hanteren waar je inzage in kunt krijgen.

Het recht van reclame, retentie of opschorting

Als je klant niet betaalt en jij hebt wel conform afspraak geleverd, dan kan je diverse stappen overwegen. Je neemt contact met de klant op en bespreekt een eventuele betalingsregeling, als je daarvoor openstaat. Mocht dit geen resultaat opleveren, schakel dan een van onze juristen in. Voor specifieke gevallen zijn er nog andere mogelijkheden. Wij kunnen je adviseren met betrekking tot het recht van reclame (het opeisen van het product, voor zover van toepassing), retentie (waarbij je bevoegd bent om de afgifte of levering van een product op te schorten tot de rekening is betaald of opschorting (waarbij je de verplichtingen die je richting je klant hebt, bijvoorbeeld een uit te voeren dienst, uit kunt stellen tot je rekening is voldaan). Gaat het nu om het principe of omdat het openstaande bedrag erg hoog is, laten we om te beginnen je te helpen met het schriftelijk sommeren tot betaling, want een stevige brief wil vaak helpen!

Recht van reclame

Als verkoper van roerende zaken kun je je beroepen op het recht van reclame als de koper de koopprijs niet betaalt. Dit betekent dat, als voldaan is aan de vereisten voor ontbinding, je de zaak kunt terugvorderen met een tot de koper gerichte schriftelijke verklaring. Door deze verklaring wordt de koop ontbonden en eindigt het recht van de koper. Bij het inroepen van het recht van reclame gaat ook de eigendom weer terug naar de verkoper. De verkoper is dus weer eigenaar van het goed en kan dit ook als eigenaar terugvorderen. Deze bevoegdheid vervalt na 6 weken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, en na 60 dagen na opslag van de zaak onder de koper.

Recht van retentie

Je hebt bijvoorbeeld een autogarage en je hebt de auto van een klant gerepareerd. Nu wil de klant niet betalen. Je kunt dan de auto onder je houden en niet aan je klant leveren, totdat de klant de rekening heeft betaald. Een ander voorbeeld is de advocaat die het dossier niet afgeeft van een cliënt die niet wil betalen en die bijvoorbeeld wil overstappen naar een andere advocaat.

Opschorting

Je verbouwt bijvoorbeeld een huis voor een klant en je hebt afgesproken dat de klant maandelijkse facturen betaalt. Wanneer de klant zich hier niet aan houdt, kun je onder bepaalde voorwaarden je werkzaamheden opschorten totdat de klant weer heeft betaald. Of je hebt bijvoorbeeld een keuken verkocht en je klant wil niet meer betalen Dan kun je onder bepaalde voorwaarden de levering of installatie van deze keuken opschorten, totdat de klant heeft betaald.

Mag ik wettelijke rente rekenen bij een klant die maar niet betaalt?

Als je klant te laat of niet betaalt, mag je wettelijke rente in rekening brengen. Momenteel is de wettelijke rente voor bedrijven 8,05% en voor consumenten 2% (stand per 1-1-2016). De wettelijke rente wordt meestal niet bij kleine openstaande bedragen gerekend, maar eerder bij hoge facturen die veel te laat betaald worden. Kunnen wij je hierbij helpen? Neem contact op met een van onze juristen.

Kunnen jullie ook namens mij incasseren?

Wij zijn geen incassobureau, maar kunnen je wel adviseren hoe de klant te sommeren tot betaling. Bijvoorbeeld door een brief namens jouw onderneming op te stellen.