Klanten

Klanten hebben veel rechten, waardoor het belangrijk is om daar rekening mee te houden. Een voorbeeld hiervan is het formuleren van goede algemene voorwaarden waarmee consumenten akkoord gaan bij een aankoop. Beloftes over levering, retourneren en bedenktijden moet je wel nakomen. Maar hoe zit het met wanbetalers die hun rekening niet betalen? Lees hieronder meer informatie over de rechten en plichten rond klanten en consumenten.

Je klant betaalt niet, wat nu?

Het komt iedere ondernemer bekend voor: klanten die hun rekening maar niet betalen. Soms met een reden, maar vaak ook zonder enige motivering of reactie. Welke stappen moet je nemen als je te maken hebt met een klant die niet wil of kan betalen?

Om zo veel mogelijk betalingsproblemen te voorkomen doe je er verstandig aan om in je overeenkomst duidelijke betalingsafspraken te maken. Vermeld binnen welke termijn betaald moet worden en laat dit ook duidelijk op de factuur zien.

Mocht een klant dan toch niet op tijd betalen, stuur dan een eerste vriendelijke herinnering. Geef aan dat er nog een factuur openstaat waarvan de betalingstermijn inmiddels is verstreken en verzoek vriendelijk om deze zo spoedig mogelijk alsnog te voldoen. Wanneer daarna betaling uitblijft kun je proberen te bellen naar de klant of toch nog een tweede herinnering sturen. Dit is niet verplicht maar wel gebruikelijk. In die tweede herinnering geef je ook aan dat je bij uitblijven van betaling verdere juridische maatregelen zult nemen en dat de kosten daarvan voor rekening van de klant komen. Ook kun je aangeven dat er daarna incassokosten gerekend zullen worden aan de klant.

Mocht desondanks alsnog de betaling uitblijven, dan zul je toch juridische stappen moeten nemen. Je kunt de vordering uit handen geven aan een incassobureau die namens jou gaat proberen de vordering te verhalen. Ook kun je zelf een procedure starten bij de rechtbank. Je zult je klant dan moeten dagvaarden en kunt hiervoor het beste een jurist inschakelen.

Wanneer de klant ondanks herinneringen nog niet betaalt mag je incassokosten in rekening brengen. Voor consumenten moet je je bij de berekening van die incassokosten houden aan de Staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Hierbij geldt een percentage van de vordering dat lager wordt naarmate de vordering hoger is. Zo bedraagt dit over de eerste € 2500,- van de vordering 15% en over de volgende € 2.500,- 10%. Er geldt altijd een minimum van 40 euro. Bij bedrijven mag je andere afspraken maken.

Beter is het natuurlijk om wanbetalingen te voorkomen. In je interne administratie kun je opnemen dat iemand wanbetaler is geweest en daarom voortaan vooraf moet betalen. Ook kun je je aanmelden bij het BKR zodat je erachter komt of iemand een BKR-registratie heeft. Daarnaast zijn er verschillende incassobureaus die een ‘zwarte lijst’ hanteren waar je inzage in kunt krijgen.

14 Dagen bedenktermijn

Of een klant nu iets koopt via een webwinkel, op straat, via de telefoon of aan de deur, hij of zij heeft bij koop op afstand en bij koop buiten de verkoopruimte 14 dagen bedenktijd (dit was eerder 7 dagen). Dit betekent dat de consument het product mag retourneren tijdens deze periode zonder opgaaf van reden en het aankoopbedrag mag terugvragen. Overigens geldt voor aankopen op straat of aan de deur, dat het aankoopbedrag meer dan € 50 moet zijn. Koop je als consument iets in een winkel, dan bestaat er geen wettelijke bedenktijd. Wel kunnen winkels zelf de mogelijkheid geven om het product te ruilen.
Heb je een vraag over je eigen situatie? Stel je vraag gratis aan één van onze juristen via 088 – 808 78 79.

Mijn klant betaalt niet. Wat nu?

Vervelend als een klant niet betaalt, zeker als je conform afspraak een product of dienst hebt geleverd. Stuur in dit geval een betalingsherinnering aan je klant en neem eventueel telefonisch contact op. Je kunt vervolgens een incassobureau inschakelen en uiteindelijk de stap naar de rechter zetten.

Een product dat is besteld, blijkt niet meer leverbaar in die kleur; ik heb wel een alternatief. Moet ik het geld teruggeven?

De wet spreekt over een zogenaamd conformiteitsbeginsel. Concreet betekent dit dat een product dat door de consument is besteld en betaald, de eigenschappen moet bezitten die hij of zij op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Als er een blauw product besteld is, moet er dus ook een blauw product geleverd worden. Echter, je kunt het altijd voorstellen!

Een verzonden product is onderweg naar de klant stuk gegaan. Ben ik hiervoor aansprakelijk?

Dit is afhankelijk van wat je hebt afgesproken in je Algemene Voorwaarden waar de klant mee bekend moet zijn gemaakt. Ook is de wijze van verzending en de voorwaarden die daarbij gelden, relevant in het vaststellen van aansprakelijkheid.

Een klant heeft een defect product teruggebracht binnen de garantietermijn. Maar het product is nu duurder. Wat nu?

De consument heeft recht op gratis reparatie of vervanging. Hier mag bij consumentenkoop niet ten nadele van de koper vanaf geweken worden. Je kunt dus niet van de klant verlangen dat hij het verschil bijlegt.