Consument & Geld

Als ondernemer zul je in veel gevallen omzetbelasting over je omzet moeten betalen. De omzetbelasting wordt meestal btw genoemd, wat staat voor belasting over de toegevoegde waarde. Maar de Belastingdienst ziet niet elke ondernemer als ondernemer voor de omzetbelasting. Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. Dit zijn andere voorwaarden dan die voor de inkomstenbelasting. Om te bepalen of je btw-plichtig bent hanteert de Belastingdienst een ruimere definitie van ondernemerschap. Het kan dus zijn dat je wel voor de btw ondernemer bent, maar niet voor de inkomstenbelasting.

Het maakt niet uit welke rechtsvorm je bedrijf heeft. Of je nu een eenmanszaak, maatschap, bv of nv hebt, elke ondernemingsvorm komt in aanraking met de omzetbelasting. Zelfs een stichting of vereniging kan ondernemer voor de btw zijn.

Voor de Belastingdienst ben je ondernemer voor de btw als je zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent en daaruit inkomsten hebt. Nadat je je onderneming hebt aangemeld bij de Kamer van Koophandel, krijg je van de Belastingdienst bericht of je ondernemer bent voor de btw, en hoe en wanneer je btw-aangifte moet doen. Ook krijg je een btw-nummer, dat je op al je facturen moet vermelden. De Belastingdienst kijkt bij de beoordeling naar de volgende voorwaarden:

 • Zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefenen

Als je zelfstandig werkt en inkomsten hebt, ben je voor de Belastingdienst meestal ondernemer voor de btw. Het is dus van belang dat je zelfstandig werkzaam bent. Als je werkzaamheden verricht in een dienstbetrekking, ben je dus geen ondernemer.

 • Regelmatige inkomsten

Uit jouw beroep of bedrijf moet je regelmatig inkomsten hebben. Het is dus belangrijk dat je regelmatig als zelfstandige werkt. Het maakt daarbij voor de Belastingdienst niet uit hoeveel omzet je draait en of je daadwerkelijk winst maakt. Vooral bij het opstarten van je onderneming kun je zelfs verlies lijden. Ook dan moet je btw betalen over je omzet. In dat geval kan het dus zijn dat je geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, maar wel voor de btw. Je hebt namelijk wel omzet, maar maakt geen of weinig winst.

 • Inkomsten naast je werk in vaste dienst

Misschien verricht je andere werkzaamheden naast je werk in dienstbetrekking. Je werkt bijvoorbeeld als timmerman die in vaste dienst voor een klusbedrijf en verricht
daarnaast klussen voor eigen klanten. Over de inkomsten uit deze andere werkzaamheden moet je meestal btw betalen.

 • Vermogensbestanddeel of recht exploiteren

Als je bijvoorbeeld een pand verhuurt of een vergoeding voor een octrooirecht ontvangt, exploiteer je een vermogensbestanddeel of recht. Je bent dan meestal ondernemer voor de btw.

Er gelden een paar uitzonderingen voor het betalen van omzetbelasting. In bepaalde gevallen hoef je, zelfs als je ondernemer bent voor de omzetbelasting, toch geen btw te betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

 • het bedrag dat je aan btw moet betalen gering is. Je kunt dan gebruikmaken van de kleineondernemersregeling.
 • er een btw-vrijstelling van toepassing is.

Nevenwerkzaamheden

Verricht jij naast je werkzaamheden als ondernemer nog nevenwerkzaamheden, dan kan het zijn dat je daarover ook btw moet betalen. Er zijn 2 categorieën nevenwerkzaamheden:

 • De werkzaamheden houden verband met je huidige onderneming. Je werkt bijvoorbeeld als schoonheidsspecialist en je schrijft hierover in een column.
 • De werkzaamheden vormen een aparte onderneming. Je hebt bijvoorbeeld een klusbedrijf en doet daarnaast fotografie opdrachten.

Je hoeft over je nevenwerkzaamheden alleen btw te betalen als je dit regelmatig uitvoert. Doe je alleen incidenteel werk dat buiten je onderneming valt, dan hoef je hier geen btw over te betalen.

Kleineondernemersregeling

Deze regeling is er voor ondernemers met een kleine onderneming die maar heel weinig btw moeten betalen. Je kunt in aanmerking komen voor belasting verminderen, of hoeft zelfs helemaal geen btw te betalen. Om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor de kleineondernemersregeling, moet je aan 4 voorwaarden voldoen:

 • je betaalt minder dan € 1.883 btw in een jaar, na aftrek van de voorbelasting;
 • je hebt een eenmanszaak of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, bijvoorbeeld een vof of maatschap. Voor rechtspersonen, zoals een bv, stichting of vereniging, geldt deze regeling niet.
 • je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw, zoals het regelmatig bijhouden van ontvangsten en het bewaren van facturen;
 • je onderneming is gevestigd in Nederland.

Voor hoeveel vermindering je in aanmerking komt, is afhankelijk van het bedrag aan btw dat je in een jaar eigenlijk aan de Belastingdienst zou moeten betalen.

 • € 1.345,- of minder: hoeft geen btw te betalen
 • Meer dan € 1.345,- en minder dan € 1.883,-: komt in aanmerking voor vermindering

Vermindering wordt als volgt berekend. Van de btw die je zou moeten betalen, wordt eerst de voorbelasting afgetrokken, dus bijvoorbeeld de btw die je hebt betaald over de producten die je hebt ingekocht. Met het bedrag dat hier vervolgens uitkomt (bedrag 1) wordt de vermindering berekend met deze rekensom: 2,5 x (€ 1.883,- – bedrag 1). Dit trek je weer af van het bedrag aan btw dat je eigenlijk zou moeten betalen, en je hebt de btw die je nu moet betalen. De vermindering is nooit hoger dan de btw die je zou moeten betalen, dus je kunt geen btw-teruggaaf krijgen.

Let op, ook als je uiteindelijk geen btw hoeft te betalen, moet je gewoon btw-aangifte doen. Maar als je nu € 1.345,- of minder btw betalen en verwacht dat dit de komende jaren ook zo zal zijn, kun je ontheffing voor administratieve verplichtingen aanvragen. Je hoeft dan geen btw-aangifte meer te doen. Ook mag je geen btw meer factureren.

Vrijstellingen

Een aantal branches en activiteiten zijn vrijgesteld van btw. Je brengt dan geen btw in rekening over de goederen of diensten die je levert en vermeldt dus geen btw op je facturen. De btw die je hiervoor hebt betaald over kosten en inkoop mag je niet aftrekken in je btw-aangifte. Het gaat om de volgende branches en activiteiten:

 • handelen in beleggingsgoud
 • collectieve belangenbehartiging
 • componisten, schrijvers, cartoonisten en journalisten
 • financiële diensten en verzekeringen
 • fondsenwervende activiteiten
 • gezondheidszorg
 • jeugd- en jongerenwerk
 • kansspelen
 • kantines
 • kinderopvang
 • levering roerende bedrijfsmiddelen
 • lezingen, excursies en rondleidingen
 • onderwijs
 • onroerende zaken
 • postdiensten
 • radio en televisie
 • samenwerkingsverbanden (koepelvrijstelling)
 • sociaal-culturele instellingen
 • sportorganisaties en sportclubs
 • uitvaartondernemers

Binnen elke categorie zijn er nadere voorwaarden voor vrijstelling van de btw. Ook gelden er soms specifieke administratieve verplichtingen waar je aan moet voldoen.