Verzekering

Bij een eigen bedrijf heb je geen UWV-vangnet meer wanneer je arbeidsongeschikt wordt. Ook ben jij diegene die aansprakelijk wordt gesteld bij schade en andere problemen. Het is dus goed om jezelf in te dekken met verschillende soorten verzekeringen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Met een particuliere aansprakelijkheidsverzekering zijn bedrijfsmatige risico’s niet gedekt. Zakelijk zal je dus bijvoorbeeld een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dienen af te sluiten. Er is een verschil tussen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor schade die ontstaat tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden van jouw bedrijf. Deze verzekering dekt schade die bij de uitoefening van je bedrijf wordt toegebracht aan derden of eigendommen van derden. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is van toepassing in de adviserende sector. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade die een derde lijdt als gevolg van een beroepsfout. Het gaat om zuivere vermogensschade, oftewel de schade die een derde lijdt doordat hij inkomsten mist. Beroepsfouten kunnen bijvoorbeeld zijn vergissingen, nalatigheid of onjuiste adviezen.

Rechtsbijstand

Wanneer je juridische problemen hebt krijg je hulp van de rechtsbijstand. Wat dat inhoudt? Dat ligt aan jou! Bij JuristLijn kan je terecht voor advies op preventieve basis, ter informatie of wanneer de nood hoog is. We hebben verschillende soorten abonnementen die elk een andere aanpak hebben. Je kan als ondernemer ook veel dingen zelf doen, dat een jurist het checkt of jou telefonisch advies geeft. Natuurlijk kunnen we ook haalbaarheidsonderzoeken doen, contractenchecks en bieden wij nog meer diensten aan. Bel gerust naar 088 – 808 78 79 voor meer informatie of kijk naar onze abonnementen!

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ofwel: een AOV. Deze verzekering geeft je zekerheid van inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Zo blijft je onderneming wel bestaan en ben jij zeker van een inkomen, terwijl je niet kan werken. De premies zijn wat fors, waardoor je ook kan kiezen voor alternatieven. Denk hierbij aan geld opzij zetten, een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen collectieve voorwaarden aangaan bij een branche- of beroepsorganisatie of een vrijwillige Ziektewetverzekering of WIA-verzekering bij UWV.

Ziektekostenverzekering

Ook wel bekend als zorgverzekering, die zowel voor particulier als ondernemer verplicht is. Je kan als werkgever een collectieve zorgverzekering aanbieden, maar werknemers zijn niet verplicht om dit over te nemen. Met een collectieve zorgverzekering kan de werkgever aan de werknemers een collectiviteitskorting bieden op de premie op de basisverzekering en aanvullende verzekering. Een collectieve zorgverzekering zorgt voor de werkgever minder administratieve lasten, omdat alle werknemers bij één verzekeraar en verzekering zijn ondergebracht en dit ook tijd scheelt, omdat de verzekeraar de zorg uit handen neemt.

Overlijdensrisicoverzekering

Bij deze verzekering ontvangt je partner (of kinderen) een bepaald bedrag na jouw overlijden. Dit stel je zelf vast en je betaalt een premie over een vastgestelde periode. Via deze manier zorg je ervoor dat jouw nabestaanden niet in financiële problemen komen na jouw overlijden.

Aan welke verzekeringen moet ik denken?

Er zijn vele soorten verzekeringen, waarbij (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstand, arbeidsongeschiktheidsverzekering, ziektekostenverzekering en overlijdensrisicoverzekering de belangrijkste zijn. Hieronder vind je daar meer informatie over.

Wat is het verschil tussen verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen?

Wanneer je een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebt, zijn de bedrijfsmatige risico’s niet gedekt. Je kan dan kiezen tussen een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bij ‘bedrijf’ ben je verzekerd bij schade die ontstaat bij het uitoefenen van de werkzaamheden. Bij ‘beroep’ dekt het de schade die een derde lijdt als gevolg van een beroepsfout.