Businessplan

Als ondernemer moet je rekening houden met allerlei fiscale verplichtingen. Je moet natuurlijk belasting betalen en als ondernemer kom je met diverse soorten belasting in aanraking. Iedere ondernemer moet aangifte doen voor een of meer soorten belasting. Voor jou als ondernemer gelden bovendien andere belastingregels dan voor particulieren.
Waarvoor jij aangifte moet doen, bepaalt de Belastingdienst nadat jij je onderneming hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De meeste belastingaangiftes doe je digitaal. Met welke belastingen je te make

Voordat je je bedrijf begint moet je voor jezelf goed helder hebben wat je bedrijf gaat doen. Wat zijn je doelen en wie of wat heb je daarvoor nodig? Schrijf een uitgebreid businessplan, ofwel: ondernemersplan. Neem je bedrijf en de ambities sterk onder de loep, zodat je hiermee ook bij potentiële klanten en kredietverstrekkers kunt aankomen.

Stap 1: Inleiding en korte samenvatting
Introduceer jezelf kort: wie ben je, waarom begin je voor jezelf en wat is jouw ervaring tot nu toe? Geef daarna een korte samenvatting van het plan, waarin je uitlegt wat je bedrijf inhoudt, wat je doel is en wat je daarvoor nodig hebt. Zorg dat je samenvatting niet langer dan 1 A4 is en je niet de diepte in gaat. Dit lezen ze later in je plan!

Stap 2: De kern 
Dit is het podium voor jouw bedrijf: Waar haak je op in? Meld ook hoe jouw bedrijfsvoering gaat zijn en welke rechtsvorm je gaat kiezen. Leg vervolgens uit waarom jouw product of dienst nodig is met de nodige onderbouwing en plan van aanpak (in SMART).

Stap 3: Marktonderzoek & marketing
Laat zien dat je de markt kent en uitgebreid onderzoek hebt gedaan om te kijken of er markt is voor jouw product, wat concurrenten doen en wat zij laten liggen (en met welke reden). Wat is de doelgroep en staan zij open voor jouw product of dienst? En hoe ga je deze bereiken, zodat je bedrijf slaagt? Geef een inschatting hoeveel het marketingbudget zal zijn.

Stap 4: Financiering
Misschien wel het belangrijkste deel van het businessplan: de financiering beschrijven. Gebruik een businessmodel (verdien je het geïnvesteerde terug?), geef een omzetverwachting voor de komende twee jaar en geef een liquiditeitsbegroting (kosten en baten per maand). Vergeet niet de onverwachte kosten, verlof en investeringen en aanpak komende twee jaar mee te nemen.

Stap 5: De straat op!
Je businessplan staat en heb je na laten lezen door een concullega. Nu ga je de straat op! Neem contact op met eerdere samenwerkingspartners, organisaties of sla een nieuwe tak in. Lees meer op onze pagina onder financiering.

Wat moet je nog meer regelen?

Een ondernemersplan schrijven is één ding, maar er zijn meer zaken om rekening mee te houden. Heb je al goed doorgedacht hoe je aan je krediet komt? En weet je welke vergunningen je nodig hebt? Je hebt als eigen ondernemer risico’s die je moet indekken en naast rechten als belastingvoordeel, ook plichten als je administratie op orde hebben voor de Belastingdienst.

Zijn er juridische zaken die ik mee moet nemen in mijn businessplan?

Dit ligt aan jouw soort product en branche: heb je vergunningen nodig? Zijn er (juridische) zaken waar je rekening mee moet houden bij de productie? Bel dan met een van onze juristen op 088 – 808 78 79 (lokaal tarief), WhatsApp ons op +31 6 11 60 25 68 of chat met ons via Facebook Messenger.n krijgt, is afhankelijk van de rechtsvorm waarin jij je bedrijf voert.

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen zogenaamde lichamen of rechtspersonen en natuurlijke personen. Dit is het onderscheid tussen rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid en zonder rechtspersoonlijkheid. Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld de bv en de nv, maar ook de stichting en de vereniging. Je doet dan onder andere aangifte vennootschapsbelasting. Niet alleen de ondernemer, maar ook het bedrijf zelf betaalt belasting.
Ben je zzp’er of maak je deel uit van een personenvennootschap zoals de vof, cv of maatschap, dan heeft jouw bedrijf geen rechtspersoonlijkheid. Je handelt dan als natuurlijk persoon en doet aangifte inkomstenbelasting.

Inkomstenbelasting

Als zelfstandig ondernemer ben je verplicht elk jaar aangifte inkomstenbelasting te doen. Dit geldt als je een eenmanszaak hebt of als je deel uitmaakt van een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap. Je betaalt inkomstenbelasting over de winst uit je onderneming.

Voor de inkomstenbelasting heeft de Belastingdienst de soorten inkomen in 3 groepen verdeeld:
Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

De winst uit je onderneming is onderdeel van je inkomen uit werk en woning (box 1). De inkomstenbelasting betaal je over je belastbaar inkomen. Hiervoor bereken je de fiscale winst van je onderneming. Dit kan afwijken van de commerciële winst. Om tot de belastbare fiscale winst te komen, bereken je eerst je winst. Dit bereken je door alle kosten, zoals inkoopkosten of kantoorkosten, in mindering te brengen op je omzet. Vervolgens trek je hier de aftrekposten waarvoor je in aanmerking komt vanaf. De belastbare fiscale winst tel je vervolgens op bij je belastbare inkomen in box 1.

Om daadwerkelijk winst uit onderneming te hebben en als ondernemer aangifte te kunnen doen, is het van belang dat je door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien. Hiervoor gelden een aantal criteria waar je aan moet voldoen.
Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan kun je wel een ondernemer zijn, maar heb je officieel geen winst uit onderneming. Je bent dan geen ondernemer voor de Belastingdienst, wat betekent dat je niet als ondernemer aangifte inkomstenbelasting kunt doen.

Toch kun je ook ondernemer zijn, zonder dat je dit voor de Belastingdienst bent. De Belastingdienst heeft de bronnen van inkomsten voor de aangifte inkomstenbelasting in drie categorieën ingedeeld voor ondernemers. Naast winst uit onderneming, kan er ook sprake zijn van loon uit dienstbetrekking en resultaat uit overige werkzaamheden. Loon uit dienstbetrekking kan van toepassing zijn als de Belastingdienst je als (fictieve) werknemer ziet, bijvoorbeeld omdat je verplicht bent de instructies van je opdrachtgever op te volgen en je ook tijdens vakantie en ziekte krijgt doorbetaald. Resultaat uit overige werkzaamheden kun je zien als inkomen uit bijverdiensten, bijvoorbeeld als artiest.