Stappenplan

De beslissing is gemaakt: je wordt ondernemer! Maar waar begin je? En vergeet je niet de (juridische) dingen waar je juist rekening mee moet houden?

Stap 1: Plan hebben en merk- en handelsnaam bedenken
Voordat je je bedrijf begint moet je voor jezelf goed helder hebben wat je bedrijf gaat doen. Bepaal welke werkzaamheden door je bedrijf uitgevoerd zullen worden en wat je hiervoor nodig hebt. Denk ook na over de grootte van je bedrijf. Begin je klein of heb je al meteen grote plannen die je wil waarmaken? Het is belangrijk om dit goed in kaart te brengen voordat je je bedrijf daadwerkelijk opricht. Schrijf een uitgebreid businessplan waarin je complete bedrijfsvoering uiteengezet wordt. Denk meteen na over een goede merk- en handelsnaam. Je handelsnaam is de naam waaronder jij je onderneming drijft. Een merknaam dien je te registreren.

Stap 2: Rechtsvorm kiezen
De volgende belangrijke stap is het kiezen van een rechtsvorm voor jouw bedrijf. Deze keuze is afhankelijk van je de plannen die in stap 1 hebt gemaakt. Zo passen grotere plannen met meer risico beter in een BV, terwijl het voor een zzp-er vaak voldoende is om een eenmanszaak op te richten. Lees bij “Rechtsvormen” welke mogelijkheden er zijn en welke rechtsvorm voor jou het meest geschikt is. Denk goed na, maar hou ook in je achterhoofd dat je bij groei altijd nog kunt switchen naar een bedrijfsvorm met rechtspersoonlijkheid.

Stap 3: Inschrijven bij KvK
Alle bedrijven moeten ingeschreven worden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het inschrijven van een eenmanszaak is eenvoudig. Na inschrijving krijg je een KvK-nummer en kun je meteen van start. Voor inschrijving van een BV of NV is een notariële akte vereist. Bij de inschrijving moet je uiteraard ook je handelsnaam doorgeven. De KvK geeft na inschrijving jouw gegevens door aan de Belastingdienst. Je hoeft je daarvoor dus niet apart in te schrijven.

Stap 4: Administratie regelen
Voor het bijhouden van de administratie van je bedrijf gelden een aantal wettelijke verplichtingen. Je bent namelijk verplicht om een administratie van je bedrijf bij te houden en te bewaren. Ook dien je een administratie voor de btw bij te houden, die de Belastingdienst kan controleren en waaruit duidelijk blijkt hoeveel btw je moet betalen. Om ervoor te zorgen dat je administratie op orde is, kan je er ook voor kiezen om je administratie uit te besteden aan een professioneel bedrijf.

Stap 5: Krediet en verzekering regelen
Bedenk hoe je je zaak gaat financieren, want dat kan op verschillende manieren! Denk aan de bank of particuliere investeerders, maar bijvoorbeeld ook aan subsidies of crowdfunding. Echter loop je als ondernemer ook risico’s waar je je voor moet indekken. Zorg dus voor goede verzekeringen. Denk in ieder geval aan een aansprakelijkheidsverzekering, een rechtsbijstandverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, ziektekostenverzekering en overlijdensrisicoverzekering.

Stap 6: Stilstaan bij contracten en Algemene Voorwaarden
Alle zakelijke relaties die je aangaat zullen bestaan op basis van overeenkomsten. Dit kan ook mondeling geregeld zijn, maar het is verstandig om te zorgen voor goede waterdichte contracten en geldige algemene voorwaarden. Denk er ook aan dat je bij consumenten aan strengere regels bent gebonden dan bij zakelijke partijen. Laat je overeenkomsten en algemene voorwaarden daarom opstellen of controleren door een jurist.

Stap 7: Website vormgeven
Tegenwoordig is je bedrijf nergens zonder een eigen website. Zorg daarom voor een professionele website. Je kunt daarvoor tevens een bedrijf inschakelen dat ervoor zorgt dat je extra goed vindbaar bent op google. Van belang is ook dat je goede afspraken maakt met de websitemaker over de rechten van de website. Wie is eigenaar? En wie heeft het auteursrecht op de inhoud van de site? Ook hiervoor kan je een contract opstellen.

Stap 8: Vergunningen verkrijgen 
Voor veel bedrijfsvoeringen heb je ook een of meer vergunningen nodig. Denk bijvoorbeeld aan een omgevingsvergunning of een drank- en horecavergunning. Welke vergunning je precies nodig hebt is ook afhankelijk van de eisen van jouw gemeente. Neem dus altijd contact op met de gemeente of de KvK om te informeren naar de benodigde vergunningen en vraag deze op tijd aan.

Stap 9: Personeel aannemen
Afhankelijk van de grootte van je bedrijf kan het nodig zijn om meteen personeel aan te nemen. Denk goed na over wie jij zoekt en wat jij wil bieden. Hou ook goed de regels over arbeidscontracten in de gaten. Dit kan door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Stap 10: Je merk beschermen
Soms is het nodig om je bedrijf of onderdelen daarvan te beschermen als merk. Ook kun je een nieuw product hebben ontworpen waarvoor je een octrooi kan aanvragen. Als je je bedrijfsnaam als merk wil registreren kun je dat aanvragen bij het Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Vergeet niet dat je als maker ook auteursrecht hebt dat je creatieve zaken, zoals teksten of afbeeldingen, beschermt.