V.O.F.

Bij een vennootschap onder firma (V.O.F.) werk je samen met verschillende firma’s en brengen alle vennoten iets in de onderneming, zoals geld of bedrijfsmiddelen. Je krijgt ook verschillende belastingvoordelen en er is meer vermogen beschikbaar, waardoor het makkelijker is om een lening te krijgen.

Waar je op moet letten:

Voordat je jullie bedrijf inschrijft bij de Kamer van Koophandel, is het belangrijk dat jullie alle afspraken hebben vastgelegd in een vennootschapscontract. Houd er ook rekening mee dat je privé aansprakelijk bent voor alle schulden van de vennootschap, wanneer het vermogen van de V.O.F. niet toereikend is. Een ander nadeel is dat de vennootschap kan ophouden te bestaan wanneer een van de vennoten overlijdt. Dit kan echter ook uitgesloten worden, bijvoorbeeld in het vennootschapscontract.

Rechten en plichten

De vennootschap onder firma is een samenwerkingsvorm waarin men samen met één of meer partners een bedrijf voert. Kenmerkend voor deze ondernemingsvorm is dat iedere vennoot iets inbrengt in het bedrijf: geld, goederen, arbeidskracht en/of goodwill.

Vennootschap onder firma is net als eenmanszaak vormvrij, dit wil zeggen dat je geen notariële akte nodig hebt om de V.O.F. op te richten: een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is voldoende. Ook hoef je geen kapitaal te storten zoals bij een besloten vennootschap. Je kunt gebruik maken van een aantal fiscale ondernemersfaciliteiten als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Aangeraden wordt om met je vennoten een vennootschapscontract te maken en afspraken hierom omtrent aansprakelijkheid en inbreng goed te regelen. Net als bij een eenmanszaak kan een schuldeiser namelijk aanspraak maken op zowel je privé als je zakelijk vermogen.

Iedere vennoot moet afzonderlijk inkomstenbelasting betalen over zijn deel van de winst. Elk van de vennoten wordt in principe gezien als zelfstandig ondernemer en heeft daarom recht op een aantal belastingfaciliteiten zoals ondernemersaftrek, investeringsaftrek en de fiscale oudedagsvoorziening. Voor de btw-aangifte en btw-administratie wordt de V.O.F. wel als één onderneming gezien.

Moeten de investeringen in de V.O.F. gelijk zijn aan elkaar?

Nee, dit hoeft niet. Dit is waarom het belangrijk is dat je een vennootcontract opstelt, met daarin afspraken over het bedrag, goederen, arbeidskracht en/of goodwill wat geïnvesteerd wordt. Gaat een van de partners over de afgesproken inleg heen? Dan ben jij daar niet privé aansprakelijk voor.

Ben ik privé aansprakelijk wanneer mijn vennootpartner schulden maakt?

Iedere partner is aansprakelijk voor de schulden, ook als de schulden door iemand anders zijn gemaakt. Vennoten kunnen overigens onderling wel afspraken maken omtrent de verdeling van de aansprakelijkheid. Schuldeisers zullen in eerste instantie verhaal kunnen halen bij het vermogen van de V.O.F., maar mocht dit onvoldoende blijken dan kan ook het privévermogen van de vennoot (en de echtgenoot) worden aangesproken. Daarbij dient te worden opgemerkt dat vennoten uiteraard niet aansprakelijk zijn voor elkaars privéschulden en dat ook het vermogen van de V.O.F. niet kan worden aangesproken bij privéschulden van één van de vennoten. Daarnaast kan de situatie zich voordoen waarbij één van de vennoten de gehele schuld van de V.O.F. heeft voldaan. In hoeverre deze vennoot de andere vennoten kan aanspreken om een gedeelte van hetgeen is betaald te verhalen is afhankelijk van de afspraken die de vennoten hieromtrent hebben gemaakt.

Wat is een rechtspersoonlijkheid?

Dit betekent dat bedrijven volgens de wet een aparte zelfstandige eenheid vormen en dus zelfstandig bestaan naast jou als persoon. Het grote voordeel hiervan is ook dat het vermogen van het bedrijf afgescheiden wordt van je privévermogen en je dus in de meeste gevallen niet met je privévermogen aansprakelijk bent. Als dit een belangrijke factor voor je is dan is het verstandig om te kiezen voor een bedrijfsvorm met rechtspersoonlijkheid, zoals een bv, een nv, vereniging of stichting.

Kan ik me zonder problemen inschrijven bij de KvK?

Dat kan! Een V.O.F. kan je gemakkelijk inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Je hebt hier dan geen bijzondere stukken nodig.