Stichting

Heb je een sociaal of maatschappelijk doel voor ogen, zoals het behoud van een mooie oude toren, de natuur of het stimuleren van sporten onder kinderen? Bezit je daarnaast voldoende vermogen? Dan kun je een stichting als rechtsvorm kiezen om je doel te realiseren. Een stichting richt je op met een notariële akte. Dit kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon doen. Je kunt ook een stichting oprichten bij testament. Dan ontstaat de stichting na je overlijden.

Het bestuur

Een stichting heeft minstens 3 mensen in het bestuur: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Als de stichting groot is, kan er ook een raad van toezicht worden ingesteld, die toezicht houdt op het bestuur van de stichting.

De statuten

Net als andere rechtsvormen, zoals de bv en de nv, moet een stichting statuten hebben waarin zaken worden vermeld en geregeld. De volgende dingen moeten worden vermeld in de statuten:

  • de naam van de stichting (waarvan het woord ‘stichting’ deel uit moet maken);
  • het doel van de stichting;
  • de gemeente waar de stichting gevestigd is;
  • de manier waarop bestuurders worden benoemd en ontslagen;
  • waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opgeheven.

Voor het wijzigen van de statuten is ook een notariële akte vereist.

Aansprakelijkheid bestuur

Als een stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, is het bestuur van de stichting niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de stichting. Dit kan anders zijn als er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Hoe zit het met de persoonlijke aansprakelijkheid bij een stichting?

Om persoonlijke aansprakelijkheid van het bestuur te beperken moet een stichting worden ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Is de stichting niet ingeschreven? Dan zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor de openstaande schulden.

Wanneer zijn bestuurders nog meer aansprakelijk voor schulden van de stichting?

In principe zijn bestuurders niet aansprakelijk voor de schulden van de stichting, als ze de stichting tenminste hebben ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. In sommige gevallen kan dit anders zijn. Als er sprake is van onbehoorlijk bestuur kan het zijn dat de bestuurders wel persoonlijk aansprakelijk zijn.

Wanneer is er sprake van onbehoorlijk bestuur?

Bij onbehoorlijk bestuur doet de bestuurder bewust/onbewust schade toebrengen aan de stichting of handelt hij in strijd met de statuten van de stichting. Wanneer hiervan sprake is blijkt uit de Nederlandse rechtspraak. Hieronder staan een paar voorbeelden:

  • het bestuur gaat een financiële verplichting aan die de stichting niet kan nakomen en daardoor in de financiële problemen komt;
  • jaarstukken worden niet opgesteld;
  • er vinden nooit vergaderingen plaats door het bestuur;
  • het bestuur bereidt zich slecht voor op voorzienbare financiële risico’s;
  • de stichting gaat een samenwerking aan met een niet-kredietwaardige partner zonder goed onderzoek van tevoren.

Vermoed jij dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en wil je daar advies over? Bel dan met een van onze juristen op 088 – 808 78 79 (lokaal tarief), WhatsApp ons op +31 6 11 60 25 68 of chat met ons via Facebook Messenger.

Kan een stichting werknemers in dienst hebben?

Een stichting mag geen winst aan bestuurders uitkeren, maar mag wel werknemers aannemen en deze ook gewoon betalen vanuit de stichting zelf. Dit geldt niet voor het bestuur. Het bestuur mag alleen in dienst zijn van de stichting als de stichting niet de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) draagt. Wil je hier meer over weten? Bel dan met een van onze juristen op 088 – 808 78 79 (lokaal tarief), WhatsApp ons op +31 6 11 60 25 68 of chat met ons via Facebook Messenger.

Kan een stichting ook leden hebben?

Nee. Een stichting kan wel donateurs hebben of personeel in dienst nemen. Het bestuur mag alleen in dienst zijn bij een stichting als deze niet de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) draagt.

Mijn vraag staat er niet tussen?

Heb jij een juridische vraag die hier niet tussen staat maar waar je wel een antwoord op wilt? Bel dan met een van onze juristen op 088 – 808 78 79 (lokaal tarief), WhatsApp ons op +31 6 11 60 25 68 of chat met ons via Facebook Messenger.