NV

Een naamloze vennootschap (NV) kent veel overeenkomsten met de bv en is te zien als de grote broer van deze bedrijfsvorm. Het verschil met de bv is dat de NV aandelen bezit die vrij overdraagbaar zijn op de beurs aan iedereen die ze wil hebben, terwijl een bv alleen aandelen ‘op naam’ kan overdragen via de notaris. Een ander verschil is dat voor oprichting van de NV een startkapitaal van € 45.000,- verplicht is. Bij de bv is dit tegenwoordig maar € 0,01.

Waar je op moet letten:

Voor het oprichten van een naamloze vennootschap gelden vrijwel dezelfde eisen als bij het oprichten van een besloten vennootschap. Alleen het verplichte startkapitaal is bij een NV € 45.000,-, terwijl dit bij een bv slechts € 0,01 hoeft te zijn.

Rechten en plichten

De oprichting van een NV gebeurt op dezelfde wijze als bij een BV, namelijk door het opstellen van een notariële akte bij de notaris. Daarnaast moet er minstens € 45.000,- in de NV worden gestort als startkapitaal. Totdat de notaris de inschrijving in het Handelsregister heeft voltooid, ben je ook persoonlijk aansprakelijk. Je kunt namelijk al voordat je NV volledig is opgericht naar buiten treden. Dit heet dan een NV i.o. (in oprichting). Maak dan wel duidelijk aan je contractpartners dat ze met een NV in oprichting te maken hebben, om misverstanden uit de weg te gaan. De NV moet jaarstukken opstellen en inleveren bij de KvK. De wijze waarop dit moet gebeuren, hangt af van de grootte en omvang van het bedrijf.

Hoe begin ik een NV?

Een NV oprichten gaat bijna hetzelfde als het oprichten van een bv. Bij de notaris laat je een notariële akte opstellen met daarbij de statuten van je NV. Hierin staan dan de doelstellingen van je onderneming. Daarnaast moet je bij een NV ook een startkapitaal inleggen. Dit verschilt wel van de bv, waar het startkapitaal slechts € 0,01 bedraagt. Bij een NV bedraagt het startkapitaal € 45.000,-.

Wat is rechtspersoonlijkheid?

Dit betekent dat bedrijven volgens de wet een aparte zelfstandige eenheid vormen en dus zelfstandig bestaan naast jou als persoon. Het grote voordeel hiervan is ook dat het vermogen van het bedrijf afgescheiden wordt van je privévermogen en je dus in de meeste gevallen niet met je privévermogen aansprakelijk bent. Als dit een belangrijke factor voor je is dan is het verstandig om te kiezen voor een bedrijfsvorm met rechtspersoonlijkheid, zoals een bv, een NV, een vereniging of stichting.

Kan ik me zonder problemen inschrijven bij de KvK?

Je kan je vennootschap inschrijven bij de Kamer van Koophandel, maar hier heb je wel een notariële akte voor nodig. Je zult in dat geval dus eerst langs de notaris moeten.

Mijn vraag staat er niet tussen?

Heb jij een juridische vraag die hier niet tussen staat maar waar je wel een antwoord op wilt? Bel dan met een van onze juristen op 088 – 808 78 79 (lokaal tarief), WhatsApp ons op +31 6 11 60 25 68 of chat met ons via Facebook Messenger