Maatschap

Wanneer je een bedrijf wil beginnen waarin je een beroep uitoefent (bijvoorbeeld tandarts of accountant), en hierbij samen wil werken met andere beroepsbeoefenaars, kun je ervoor kiezen om een maatschap te beginnen. Een maatschap moet je in de meeste gevallen inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Kenmerk van de maatschap is dat alle maten iets inbrengen in de maatschap. Dit kan geld zijn, of arbeid, maar ook bijvoorbeeld een bedrijfspand.

Waar je op moet letten

Bij het oprichten van een maatschap is het aan te raden om een maatschapscontract op te stellen. Hierin wordt opgenomen welke bevoegdheden iedere maat heeft en waarvoor iedere maatschap aansprakelijk is. In eerste instantie ben je als maat alleen privé aansprakelijk voor de schulden die je als maat zelfstandig bent aangegaan, maar als een andere maat een schuld aangaat met een volmacht of wanneer je als maatschap gezamenlijk een schuld aangaat is ieder van de maten ook privé aansprakelijk. Een maatschap is een goede optie wanneer je met meerdere personen een samenwerkingsverband wil aangaan. Nadeel is dat je ook verantwoordelijk kunt zijn voor handelingen van de andere maten.

Rechten en plichten

Voor de oprichting van een maatschap gelden geen bijzondere vormvereisten. In Nederland zijn er twee verschillende vormen van een maatschap: een stille maatschap en een openbare maatschap. Bij de stille maatschap werken de maten ieder in hun eigen praktijk en onder hun eigen naam, maar ze kunnen gezamenlijk personeel aannemen of gespecialiseerde apparatuur aanschaffen. Als de maten in een maatschap onder een gemeenschappelijke naam aan het rechtsverkeer deelnemen, spreekt men van een openbare maatschap. Het is sinds 1 juli 2008 verplicht om de openbare maatschap in te laten schrijven in het Handelsregister. Sinds 16 mei 2011 moeten ook stille maatschappen met een onderneming zich laten inschrijven. Het is aan te raden een maatschapscontract op te stellen om hierin vast te leggen wat en hoeveel elke maat inbrengt, welke bevoegdheden welke maat heeft en de winstverdeling. Als maat moet je ook belasting betalen. De belastingdienst ziet je in de meeste gevallen als zelfstandig ondernemer. Je kunt dan ook in die gevallen aanspraak maken op belastingvoordelen die zelfstandigen toekomt.

Voortbestaan maatschap na overlijden maat

De maatschap eindigt als een maat uittreedt of overlijdt. Om het voortbestaan van de maatschap veilig te stellen, kun je in het maatschapscontract regelen dat de overblijvende maten de maatschap (eventueel met een nieuwe maat) kunnen voortzetten. Als een maatschap eindigt, dan wordt deze ontbonden. Er vindt vereffening plaats volgens dezelfde regels als bij de vof.

Hoe begin ik een maatschap?

Onderaan deze pagina vind je een stappenplan om een maatschap op te zetten.

In hoeverre ben ik aansprakelijk?

Als maat ga je alleen verplichtingen aan voor jezelf en niet voor de andere maten. Alleen in onderstaande gevallen zijn de maten voor een gelijk deel aansprakelijk:

  • De maten hebben elkaar in een maatschapscontract een volmacht gegeven.
  • De maten hebben samen besloten een handeling of transactie te verrichten. Bijvoorbeeld om een receptioniste aan te nemen of praktijkruimte te huren.

De maten zijn dan met hun privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. Schuldeisers kunnen uitsluitend voor gelijke delen terecht bij de maten en hebben geen voorrang op privé-schuldeisers. LET OP: Als een van de maten onbevoegd handelt, dan zijn de anderen in principe niet aansprakelijk.

Wat is rechtspersoonlijkheid?

Dit betekent dat bedrijven volgens de wet een aparte zelfstandige eenheid vormen en dus zelfstandig bestaan naast jou als persoon. Het grote voordeel hiervan is ook dat het vermogen van het bedrijf afgescheiden wordt van je privévermogen en je dus in de meeste gevallen niet met je privévermogen aansprakelijk bent. Als dit een belangrijke factor voor je is dan is het verstandig om te kiezen voor een bedrijfsvorm met rechtspersoonlijkheid, zoals een BV, een NV, een vereniging of stichting.

Kan ik me zonder problemen inschrijven bij de KvK?

Dat kan! Een maatschap kan je gemakkelijk inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Hier heb je geen bijzondere stukken voor nodig.