Coöperatie

Een coöperatie is een samenwerkingsverband in de vorm van een vereniging. De coöperatie gaat overeenkomsten aan met en voor haar leden. Je hebt verschillende soorten samenwerkingsverbanden, ofwel coöperaties. Zo heb je de bedrijfscoöperatie en de ondernemerscoöperatie.

Bedrijfscoöperatie

Een bedrijfscoöperatie behartigt de zakelijke belangen van haar leden. Een voorbeeld van een bedrijfscoöperatie is Friesland Campina. De leden van de bedrijfscoöperatie van Friesland Campina zijn de aangesloten melkveehouders. Zij delen mee in de winst.

Ondernemerscoöperatie

De ondernemerscoöperatie is een coöperatie waarbij alle leden zelfstandig zijn, maar wel samenwerken. ZZP’er bijvoorbeeld, die samen een klus of een project aannemen die zij in hun eentje niet hadden kunnen aannemen of uitvoeren. Voordelen hiervan voor de klant kunnen zijn dat de klant één aanspreekpunt heeft en dat er meer zekerheid is over het op tijd afronden van het project.

Coöperatie oprichten

Een coöperatie wordt opgericht met een notariële akte, die je laat inschrijven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Er is minimaal één partner nodig om een coöperatie te kunnen oprichten. Bij de oprichting moet je een vorm van aansprakelijkheid kiezen: W.A., B.A. of U.A. Deze afkorting wordt toegevoegd aan de naam van de coöperatie. W.A. staat voor wettelijke aansprakelijkheid, B.A. staat voor beperkte aansprakelijkheid en U.A. staat voor uitgesloten aansprakelijkheid. De twee laatst genoemde varianten worden gebruikt indien de aansprakelijkheid van leden in de statuten is beperkt dan wel uitgesloten. Zo weet iedereen binnen een oogopslag hoe het geregeld is.

Wil jij advies over de voordelen of het oprichten van een coöperatie? Neem dan contact op met JuristLijn via 088 – 808 78 79. Je krijgt direct een jurist aan de telefoon, die je snel en zonder hoge kosten verder helpt.

Hoe richt je een coöperatie op?

Een coöperatie richt je op met een notariële akte. Het doel van de coöperatie moet zijn om in de behoeften van haar leden te voorzien. De akte laat je inschrijven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Er is minimaal één partner nodig om een coöperatie te kunnen oprichten. Wil jij advies over de voordelen of het oprichten van een coöperatie? Bel dan met een van onze juristen op 088 – 808 78 79 (lokaal tarief), WhatsApp ons op +31 6 11 60 25 68 of chat met ons via Facebook Messenger.

Hoe wordt de zeggenschap binnen een coöperatie geregeld?

De Algemene Ledenvergadering heeft de hoogste zeggenschap binnen een coöperatie. Zij benoemen ook het bestuur. Dat gaat volgens de procedure zoals die is opgenomen in de statuten. In beginsel heeft ieder lid één stem in de vergadering.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van leden van een coöperatie?

Als de statuten niets zeggen over ieders aansprakelijkheid zijn alle leden voor gelijke delen aansprakelijk. Die aansprakelijkheid voor leden kan volgens de wet worden uitgesloten in de statuten.

Wat betekenen de toevoegingen W.A., U.A. en B.A.?

Deze toevoegingen moeten van de wet worden toegevoegd aan de naam van een coöperatie. De afkortingen zeggen iets over hoe de aansprakelijkheid van leden binnen de coöperatie is geregeld. Zo weet je binnen een oogopslag hoe het geregeld is. W.A. staat voor wettelijke aansprakelijkheid, B.A. staat voor beperkte aansprakelijkheid en U.A. staat voor uitgesloten aansprakelijkheid. De twee laatst genoemde varianten worden gebruikt indien de aansprakelijkheid van leden in de statuten is beperkt dan wel uitgesloten.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de leden van een coöperatie, wanneer deze failliet is verklaard?

Alle rechtspersonen of natuurlijke personen die op het moment van ontbinding lid waren, zijn aansprakelijk voor tekorten. Ook rechtspersonen of natuurlijke personen die minder dan een jaar geleden nog lid waren zijn aansprakelijk, tenzij in de statuten de aansprakelijkheid van leden anders was geregeld. Dan geldt wat in de statuten staat.

Hoe zit het grofweg met de coöperatie en belastingen?

Een coöperatie moet vennootschapsbelasting over de winst betalen. De leden betalen individueel inkomstenbelasting over de betalingen en winst die ze van de coöperatie krijgen.

Mijn vraag staat er niet tussen?

Heb jij een juridische vraag die hier niet tussen staat maar waar je wel een antwoord op wilt? Bel dan met een van onze juristen op 088 – 808 78 79 (lokaal tarief), WhatsApp ons op +31 6 11 60 25 68 of chat met ons via Facebook Messenger.