BV

Bij een besloten vennootschap (BV) ben je niet privé aansprakelijk voor eventuele schulden. Een besloten vennootschap bestaat uit aandelen (kapitaal) en het bestuur. Het kapitaal wordt ingebracht door aandeelhouders. De aandeelhouders hebben de hoogste macht in de BV. Het bestuur geeft de dagelijkse leiding aan de BV. Een voordeel is dat een BV niet ophoudt te bestaan wanneer een aandeelhouder komt te overlijden, en dat je een BV relatief gemakkelijk kunt overdragen.

Rechten en plichten

Als BV dien je een bestuur te hebben en jaarlijks een jaarrekening op te stellen en te deponeren. Er zijn verschillende fiscale regels en wettelijke eisen waar je aan moet voldoen. Zo zul je ook vennootschapsbelasting over de winst moeten betalen en zijn de algemene regels van btw van toepassing. Neem je bijvoorbeeld personeel in dienst, dan zul je loonheffing moeten toepassen. Keer je dividend uit, dan betaal je hierover dividendbelasting. Ben je als directeur in dienst van de BV werkzaam, dan betaal je over jouw salaris ook inkomstenbelasting, net als iedere andere werknemer.

Hoe begin ik een BV?

Om een BV op te richten moet je een notariële akte laten opstellen bij de notaris. Ook worden hierin de statuten verwerkt met de doelstellingen van jouw BV. Tot slot zul je minstens €0,01 als startkapitaal moeten storten in de BV.

Moet een BV een minimale grootte hebben?

Nee, een BV mag ook één aandeelhouder hebben met een bestuur. Wanneer een BV groter wordt dient er een raad van bestuur of raad van commissarissen te zijn. De raad van bestuur of raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur. Bij kleine BV’s is de bestuurder vaak ook de enige aandeelhouder en is dan directeur én grootaandeelhouder (DGA).

Wat is rechtspersoonlijkheid?

Dit betekent dat bedrijven volgens de wet een aparte zelfstandige eenheid vormen en dus zelfstandig bestaan naast jou als persoon. Het grote voordeel hiervan is ook dat het vermogen van het bedrijf afgescheiden wordt van je privévermogen en je dus in de meeste gevallen niet met je privévermogen aansprakelijk bent. Als dit een belangrijke factor voor je is dan is het verstandig om te kiezen voor een bedrijfsvorm met rechtspersoonlijkheid, zoals een BV, een nv, een vereniging of een stichting.

Aan welke fiscale regels en wettelijke eisen moet een BV voldoen?

De oprichting van een BV gebeurt door het opstellen van een notariële akte bij de notaris. Daarnaast moet er minstens € 0,01 in de BV worden gestort. Totdat de notaris de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft voltooid, ben je ook persoonlijk aansprakelijk. Je kunt namelijk al voordat je BV volledig is opgericht naar buiten treden. Dit heet dan een BV i.o. (in oprichting). Maak dan wel duidelijk aan je contractpartners dat ze met een BV in oprichting te maken hebben, om misverstanden uit de weg te gaan. Als ondernemer van een BV ben je verplicht ieder jaar een jaarrekening op te stellen en vennootschapsbelasting te betalen over de winst. Ben je directeur van een BV en ontvang je salaris, dan zul je ook inkomstenbelasting moeten betalen.

Wanneer is er sprake van behoorlijk bestuur?

De wet verplicht de bestuurders tot het voeren van ‘behoorlijk bestuur’ over de rechtspersoon. Dit begrip wordt namelijk ingevuld door jurisprudentie, literatuur en actuele ontwikkelingen. Een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur is het onverantwoord investeren of bijvoorbeeld het niet checken van de kredietwaardigheid van je contractspartners. Dit heeft als gevolg dat niet alleen de BV maar ook de bestuurder in privé aansprakelijk kan zijn.

Kan ik me zonder problemen inschrijven bij de KvK?

Je kan je vennootschap inschrijven bij de Kamer van Koophandel, maar hier heb je wel een notariële akte voor nodig. Je zult in dat geval dus eerst langs de notaris moeten.

Mijn vraag staat er niet tussen?

Heb jij een juridische vraag die hier niet tussen staat maar waar je wel een antwoord op wilt? Bel dan met een van onze juristen op 088 – 808 78 79 (lokaal tarief), WhatsApp ons op +31 6 11 60 25 68 of chat met ons via Facebook Messenger.