Merk- en handelsnaam

De identiteit van je onderneming hangt in grote mate samen met de naam die je je bedrijf geeft. Denk daarom goed na over de naam die je aan je onderneming geeft.

Handelsnaam

Wanneer je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel vul je meteen je goed verzonnen handelsnaam in. Maar heb je erbij stilgestaan dat er veel meer achter jouw bedachte naam zit? Je handelsnaam is de naam waaronder je onderneming wordt gedreven. Deze naam kenmerkt je bedrijf. Een handelsnaam is iets anders dan een merknaam. Wanneer je je merknaam hebt geregistreerd in het merkenregister mag iemand anders deze niet zomaar gebruiken. Bij een handelsnaam wordt deze regel niet nauw genomen, zolang er maar geen verwarring bestaat over wat voor een bedrijf jij bent.

Merknaam/bedrijfsnaam registreren

Je kan je merknaam registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Wanneer je je bedrijfsnaam registreert als merk dan is het gebruik van die naam juridisch beschermd. Iemand anders mag dan niet zonder toestemming gebruikmaken van die merknaam. Een merknaam moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De naam mag bijvoorbeeld niet te algemeen zijn, geen verwarring veroorzaken en geen soortnaam zijn. Ook mag de naam niet in strijd met de goede zeden zijn.

Je kan ervoor kiezen om je handelsnaam of bedrijfsnaam als merk in te schrijven. Dit is voor grotere bedrijven, of bedrijven met innovatie hoog in het vaandel, aan te raden. Voor kleine bedrijven is dit niet gebruikelijk of noodzakelijk.

Wat is het verschil tussen een merknaam en handelsnaam?

Een handelsnaam is de naam van je onderneming, de naam waaruit je handel drijft. Een merknaam is de naam van een product of dienst dat je met je onderneming levert. Dit dient om de herkomst van producten of diensten van een onderneming te onderscheiden. Handelsnaam en merknaam kunnen gelijk aan elkaar zijn. Inschrijving van een handelsnaam is niet vereist. Een recht op een handelsnaam ontstaat namelijk door het feitelijk gebruik van de naam door de onderneming. Een merkrecht ontstaat slechts na registratie in een merkenregister.

Kan ik iets doen tegen (mis)bruik van mijn bedrijfsnaam?

Wanneer je je bedrijfsnaam hebt geregistreerd als merk kan je de desbetreffende partij aanspreken op het gebruik van de naam. In welke mate je dit kan doen en wat de nodige stappen zijn, kunnen onze juristen per telefonisch advies aan je meegeven. Bel met een van onze juristen op 088 – 808 78 79 (lokaal tarief), WhatsApp ons op +31 6 11 60 25 68 of chat met ons via Facebook Messenger.

Moet ik altijd mijn bedrijfsnaam registreren?

Dit hoeft niet. Voor grotere en innoverende bedrijven is dit wel aan te raden, maar een kleine eenmanszaak hoeft dit niet.

Zijn er regels voor het registreren van een handelsnaam?

Meerdere partijen mogen en kunnen wel dezelfde handelsnaam hebben, zolang er maar geen verwarring wordt veroorzaakt. De handelsnaam mag bijvoorbeeld niet de indruk wekken dat je onderneming bij een ander bedrijf hoort of zich groter voordoet dan daadwerkelijk is. Twee snackbars in Groningen en Maastricht mogen dezelfde handelsnaam hebben, maar je mag je online marketingbedrijf niet onder handelsnaam “Google” inschrijven. Waar de grens ligt moet altijd bekeken worden aan de hand van de situatie.