ZZP

JuristLijn biedt rechtshulp voor ZZP’ers

Ondernemen kan best wat risico met zich meebrengen. Je draagt veel verantwoordelijkheid en moet een product of dienst binnen een strakke deadline opleveren waarbij je afhankelijk bent van derden. Naast de inhoud van je werk, heb je te maken met administratieve rompslomp. Misschien ook met wanbetalers. En toch vervul je je droom door te blijven ondernemen, want het biedt vrijheid. Onze juristen denken mee hoe het ondernemerschap zo simpel, risicovrij en zorgeloos mogelijk te houden. Over de meest geschikte rechtsvorm of hoe aansprakelijkheid te vermijden, bijvoorbeeld. Of hoe een conflict te voorkomen of op te lossen. Ook heb je toegang tot een aantal zeer handige documenten. Want zzp’en moet wel leuk blijven!

Arbeidsongeschiktheid

De regels van de arbeidsongeschiktheidspolis zijn vaak ondoorzichtig. Of je hebt een verzekering afgesloten en bent helaas tijdelijk uitgeschakeld door ziekte en wat blijkt: de verzekeraar keert niet uit. Onze juristen helpen je bij de mogelijke risico’s inperken, maar we helpen je ook als uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat je wel degelijk recht hebt op uitkering.

Aansprakelijkheid

Je bent verantwoordelijk voor het leveren van een goede dienst of product en je doet meer dan je best daarvoor. Op een dag krijg je toch die aansprakelijkheidsstelling aan je broek: je klant vindt dat er sprake is van wanprestatie of stelt dat je verantwoordelijk bent voor iets dat op een later moment gebreken heeft getoond. In welke gevallen ben je aansprakelijk en nog belangrijker: hoe kan je dit voorkomen ofwel de aansprakelijkheid verleggen?

Lastige debiteuren

Het zal je maar gebeuren: je opdrachtgever betaalt niet of verandert gedurende de opdracht de betaaltermijn van 30 naar 90 dagen. Of nog erger: je klant of leverancier gaat failliet. De juristen van JuristLijn adviseren je over goede vastlegging van betaalafspraken en helpen je met incassozaken en financieel geneuzel. Zodat jij kunt doen wat je het liefst doet: ondernemen.