Beperken Aansprakelijkheid

Kan ik mijn aansprakelijkheid beperken of uitsluiten?

Iedere ondernemer wil natuurlijk zoveel mogelijk aansprakelijkheid uitsluiten. Veel bedrijven nemen daarom clausules op in hun algemene voorwaarden waarin staat dat zij niet aansprakelijk zijn voor schade of gebreken. Een dergelijke algemene uitsluiting is echter te breed geformuleerd en zal door een rechter niet geaccepteerd worden. Het moet namelijk wel duidelijk zijn dat je wel aansprakelijk bent in het geval van opzet of grove schuld.

Daarnaast geldt als uitgangspunt dat in alle gevallen bekeken moet worden of uitsluiting van aansprakelijkheid redelijk is. Wanneer je wederpartij een consument is mag je bovendien geen wettelijke aansprakelijkheid uitsluiten of beperken. Als je dat toch opneemt in je algemene voorwaarden zal dat buiten toepassing gelaten worden. 

Bij zakelijke partijen ligt het anders. Daar ben je in principe vrij om af te spreken wat je wil. Een rechter zal bij een conflict echter ook altijd bekijken of de uitsluiting of beperking redelijk is. Hierbij wordt naar alle omstandigheden gekeken en zal een belangenafweging worden gemaakt.

Verzekeren tegen aansprakelijkheid

Als ondernemer doe je er verstandig aan om naast uitsluiting in je algemene voorwaarden ook te zorgen voor een goede aansprakelijkheidsverzekering. Gebruikelijk is dan ook dat je in je voorwaarden opneemt dat je niet voor een groter deel aansprakelijk bent dan dat je verzekering uitkeert. Soms kan het informeel verplicht zijn om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Als dat gebruikelijk is in je beroepsgroep of heel makkelijk te realiseren kan een rechter namelijk beslissen dat het voor je eigen risico komt als je dat niet hebt gedaan, en daarom beslissen dat je toch aansprakelijk bent ondanks dat je dat uitgesloten hebt in je algemene voorwaarden.

Ik ga beginnen als zelfstandig ondernemer. Moet ik een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten? 

Ik heb aansprakelijkheid uitgesloten in mijn algemene voorwaarden. Dat maakt een aansprakelijkheidsverzekering toch overbodig?

Kan ik overeenkomen dat de vergoeding van schade die mijn werknemer heeft veroorzaakt, voor rekening van deze medewerker komt?

Een klant stelt mij aansprakelijk voor schade terwijl ik aansprakelijkheid in mijn voorwaarden heb uitgesloten. Wat kan ik doen?